AB Elpro i Umeå
Box 7098
907 03 Umeå
Tel 090-19 32 12
Mobil
070-676 32 12
E-post anders.eriksson@elpro.nu

 

  • Besiktning
  • Montagekontroll
  • Installationssamordning
  • Bygg- och projektledning
  • Utredningar
  • Kostnadsberäkningar
  • Klassningsplaner
  • Miljöstatusinventering av byggnader